Bugün ; 18 Eyl�l 2021 Cumartesi , Saat ; Sitemize Hoş Geldiniz

DOLANDIRICILARA DİKKAT!
diclekent.com adına sizden para talep edenlere ödeme yapmayınız ve durumu lütfen 0537.504 96 33 - 0552.342 03 03 nolu telefonlara bildiriniz.

 Ağaç Ürünleri ( 12 / 165 )
 Akademik Meslekler ( 21 / 55 )
 Akaryakıt - Petrol ( 10 / 34 )
 Alışveriş ( 5 / 111 )
 Anahtar - Çilingir ( 2 / 29 )
 Asansör ( 3 / 16 )
 Avcılık - Balıkçılık - Hobi ( 4 / 12 )
 Banka - Finans - Döviz ( 5 / 14 )
 Basın - Yayın - Matbaa ( 4 / 36 )
 Bilgisayar ( 4 / 117 )
 Bilişim ( 7 / 164 )
 Büro - Ofis İhtiyaçları ( 4 / 78 )
 Cam Sanayi ( 7 / 49 )
 Çiçekçilik ve Bahçe ( 6 / 79 )
 Çocuk Dünyası ( 6 / 79 )
 Dayanıklı Tüketim Malları ( 7 / 193 )
 Dekorasyon ( 13 / 156 )
 Demir - Çelik - Alüminyum ( 11 / 63 )
 Deri ( 6 / 77 )
 Eğitim ( 15 / 70 )
 Eğlence - Sosyal Etkinlik ( 14 / 30 )
 Elektrik ( 11 / 119 )
 Elektronik ( 6 / 90 )
 Emlak ( 1 / 12 )
 Enerji ( 2 / 7 )
 Gıda ( 24 / 231 )
 Giyim ( 14 / 147 )
 Güvenlik ( 5 / 32 )
 Güzellik ve Bakım ( 10 / 72 )
 Hayvancılık ( 7 / 5 )
 Hediyelik Eşya ( 5 / 69 )
 Hizmet Sektörü ( 11 / 33 )
 Isıtma - Soğutma ( 17 / 157 )
 İnşaat ( 19 / 258 )
 İthalat ve İhracat ( 1 / 9 )
 Kültür - Sanat ( 4 / 31 )
 Madencilik ( 4 / 5 )
 Makineler ( 13 / 13 )
 Mücevherat ve Takı ( 5 / 79 )
 Otomotiv Sanayi ( 32 / 241 )
 Plastik Sanayi ( 3 / 17 )
 Reklam - Organizasyon ( 12 / 93 )
 Sağlık ( 19 / 75 )
 Servisler ( 13 / 160 )
 Sigorta ( 2 / 7 )
 Şahsi Kullanım Malzemeleri ( 5 / 40 )
 Tarım ( 14 / 42 )
 Taşıma - Nakliyat - Servis ( 9 / 74 )
 Tekstil ( 18 / 270 )
 Temizlik ( 12 / 55 )
 Ulaşım - Seyahat - Turizm ( 12 / 87 )
 Ustalar - Sanatkarlar ( 23 / 140 )
 Yapı & Dekorasyon ( 9 / 102 )
 Yiyecek Sektörü ( 20 / 418 )
Çeklerde karekod uygulamasına ilişkin tebliğ yayımlandı

Karekod çek raporunda, muhatap bankanın ticaret unvanı, çek hesabı sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, son beş yılda "Karşılıksızdır" işlemi gören ve halen ödenmemiş çeklerin adedi ve tutarları gibi bilgiler olacak.


Çekte yer alacak Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası ile karekodun tanım ve içerikleri ile Karekod Okutma ve Bilgi Paylaşımı Sisteminin kurulmasına ve bu sistemde tutulan bilgilerin üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.


Çeklerde Karekod Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.


Buna göre, karekod çek raporunda, muhatap bankanın ticaret unvanı, seri numarası, çek hesabı sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, son beş yıl içerisinde ibrazında ödenen çeklerin adet ve tutarı, ibraz edilen son çekin ibraz tarihi, son beş yılda "Karşılıksızdır" işlemi gören ve halen ödenmemiş çeklerin adedi ve tutarları gibi bilgiler yer alacak.


Bankalar, bugünden itibaren karekod içermeyen çek yaprağı basamayacak ve veremeyecek. Yabancı banka tarafından bastırılmış çeklerde "seri numarası" ve "karekod" bulunmaması senet olarak çekin geçerliliğini etkilemeyecek.Madde 0004 : Karekodlu çek raporunda yer alan bilgiler

(1) Karekodlu çek raporuyla;

a) Muhatap bankanın ticaret unvanı,
b) Seri numarası,
c) Çek hesabı sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,
ç) Çek hesabı sahibinin tacir olması hâlinde, ticaret siciline tescil edilen yetkililerinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,
d) Çek hesabı sahibinin, çek hesabı bulunan toplam banka sayısı,
e) Çek hesabı sahibine ait bankalara ibraz edilmemiş çeklere ilişkin olarak lehdar tarafından karekod okutma ve bilgi paylaşım sistemine kaydedilen çeklerin adet ve tutarı,
f) Düzenlenerek bankalara teslim edilen çeklerin adet ve tutarı,
g) Son beş yıl içerisinde ibrazında ödenen çeklerin adet ve tutarı,
ğ) İbraz edilen ilk çekin ibraz tarihi,
h) İbraz edilen son çekin ibraz tarihi,
ı) İbrazında ödenen son çekin ibraz tarihi,
i) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve halen ödenmemiş çeklerin adedi ve tutarları,
j) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve sonradan ödenen çeklerin adedi ve tutarı,
k) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören son çekin ibraz tarihi,
l) Çek hesabı sahibi hakkında çek hesabı açma yasağı bulunup bulunmadığı, varsa yasaklama kararının tarihi,
m) Her bir çek yaprağı ile ilgili olarak tedbir kaydı olup olmadığı,
n) Çek hesabı sahibi tacirse, iflasına karar verilip verilmediği, iflasına karar verilmişse kararın tarihi,

çek hesabı sahibi ya da cirantanın rızası aranmaksızın üçüncü kişilerin erişimine sunulur.


(2) Karekodlu çek raporunda, Sistem İşleticisi tarafından birinci fıkrada yer verilen bilgiler kullanılarak farklı hesaplamalar yapılması suretiyle türetilen bilgilere, ilgili kanunlarda aleni oldukları hükme bağlanan ve paylaşılması rıza gerektirmeyen bilgilere ve çek hesabı sahibi ya da ciranta tarafından üçüncü kişilerin erişimine açılmasına yazılı olarak onay verilen diğer bilgilere yer verilebilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgiler Sistem İşleticisi tarafından bankalardan, kaynak kuruluşlardan ve çek lehtarlarından ilgili mevzuat çerçevesinde temin edilecek olup, bu bilgilerden Sistem İşleticisine iletilmeyenlere karekodlu çek raporunda yer verilmez.


Madde 0005 : Karekod okutma ve bilgi paylaşım sistemi

(1) Karekod Okutma ve Bilgi Paylaşım Sistemi, 5411 sayılı Kanunun Ek 1 inci madde hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından oluşturulur. Risk Merkezi sistemdeki verileri, 5411 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin on birinci fıkrası uyarınca bilgi alışverişini gerçekleştirdiği şirket ile paylaşmaya yetkilidir. Bu yetki kullanıldığı takdirde sistem bilgilerin paylaşıldığı şirket nezdinde kurulabilir.

(2) Karekodlu çek raporuna Karekod Okutma ve Bilgi Paylaşım Sistemi üzerinden erişilir.


Madde 0006 : Çek hesabı sahiplerinin karekod okutma ve bilgi paylaşımı sistemine kaydedilmesi

(1) Bankalar çek hesabı açtıkları gerçek ve tüzel kişiler ile çek hesabı sahibi tüzel kişi ise hesap açılış tarihi itibarıyla tüzel kişi tarafından bildirilen ve tüzel kişi adına tüm işlemleri yapmaya yetkili kılınmış gerçek kişileri Sisteme kaydeder.


Madde 0007 : Çeklerin karekod okutma ve bilgi paylaşımı sistemine kaydedilmesi

(1) Lehine karekodlu çek düzenlenen gerçek ya da tüzel kişi, teslim aldığı çeki en geç ibraz tarihine kadar Karekod Okutma ve Bilgi Paylaşım Sistemine kaydeder.


Madde 0008 : Bilgilerin temin edilmesi ve paylaşılması

(1) Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, 5411 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi gereğince topladığı bilgileri Yetkili Bilgi Alışveriş Kuruluşuyla paylaşır.

(2) Sistem İşleticisinin sorumluluğu, kendisine iletilen bilgilerin sistem vasıtasıyla okutturulması veya raporlanmasıyla sınırlı olup, bilgilerin doğruluğu veya güncelliği banka ya da kaynak kuruluşun sorumluluğundadır. Bilgilerin doğruluğu veya güncelliğine ilişkin talep ve itirazlar ile güncellenmesi, düzeltilmesi, silinmesi veya değiştirilmesi talepleri çek hesabı sahibi tarafından doğrudan bilginin kaynağı olan bankaya veya kaynak kuruluşa yapılır. Sistem İşleticisi bilgilerin doğruluğu ve güncelliğine ilişkin talep ve itirazların bilgiyi sağlayan kuruluşlara iletilmesine aracılık edecek bir sistem kurabilir.


Madde 0009 : Teknik altyapıya ve güvenliğe ilişkin hususlar

(1) Karekod Okutma ve Bilgi Paylaşım Sisteminin güvenli şekilde işletilebilmesi için uyulması gereken asgari unsurlar Risk Merkezi tarafından belirlenir ve çek hesabı açılışı yapan bankalara duyurulur. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi veya Yetkili Bilgi Alışveriş Kuruluşu asgari unsurlara uyulması ve sistemin güvenliği hususunda gerekli önlemleri alır.

(2) Bu maddenin uygulanmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca yayımlanan ilgili mevzuat dikkate alınır.

(3) Bankalar tarafından basılacak çek yapraklarında yer alan karekodun sisteme erişim sağlayacak şekilde uyumlaştırılmasından Sistem İşleticisi ve bankalar sorumludur.

(4) Sistem İşleticisi, sisteme erişim için kullanılacak olan bilişim teknolojilerini (akıllı telefon uygulamaları, internet sitesi vb.) yaygın olarak kullanılan farklı platformlarla uyumlu şekilde geliştirir, günceller ve ücretsiz olarak kullanıcılara sunar.


Madde 0010 : Alınacak ücretler

(1) Bu Tebliğ uyarınca yerine getirilecek hizmetlerden alınacak ücretler, sistem işleticisinin teklifi üzerine Hazine Müsteşarlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.


Madde 0011 : Diğer hükümler

(1) Bankalar, 31/12/2016 tarihinden sonra karekod içermeyen çek yaprağı basamaz ve veremez.

(2) Yabancı banka tarafından bastırılmış çeklerde “seri numarası” ve “karekod” bulunmaması senet olarak çekin geçerliliğini etkilemez.

(3) Sistem İşleticisi, Raporda yer alan bilgiler çerçevesinde, kapsamı Bakanlık ve Müsteşarlıkça daha sonradan belirlenecek, bir önceki ayın toplulaştırılmış verilerini içeren bir raporu her ayın yedinci iş gününden önce Bakanlığa ve Müsteşarlığa iletir.


Madde 0012 : Yürürlük

(1) Bu Tebliğin 4, 6 ve 8 inci maddeleri 1/1/2017 tarihinde, 7 nci maddesi 31/12/2017 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yorum Yazabilmek İçin Üye Olmalısınız
Üye Olmak İçin Tıklayınız

Yorumlar Yükleniyor...

E-Posta Adresi :
Kullanıcı Şifre :


 Araç Bandrol Borcu Sorgulama
 Vergi Borcu Sorgulama
 Vergi Kimlik Numarası Sorgulama
 E-Vergi Levhası Sorgulama
 Kira Geliri Beyannamesi
 Araç Kasko Değeri
 SGK Prim Gün Sayısı Sorgulama
 Ne Zaman Emekli Olurum
 İhale İçin İşçilik Maliyeti Hesaplama
 Hastane Randevu Merkezi

Sağlık & Yaşam
 PROSTAT TEDAVİSİNDE BROKOLİ KÜRÜ
 Bergamot Esansı
 Mide Bulantılarına Doğal Çözümler
 İshal
 Hemoroid (Basur) Şikayeti
 Anne Sütünü Arttırmanın Yolları


Ağaç Ürünleri
Akademik Meslekler
Akaryakıt - Petrol
Alışveriş
Anahtar - Çilingir
Asansör
Avcılık - Balıkçılık - Hobi
Banka - Finans - Döviz
Basın - Yayın - Matbaa
Bilgisayar
Bilişim
Büro - Ofis İhtiyaçları
Cam Sanayi
Çiçekçilik ve Bahçe
Çocuk Dünyası
Dayanıklı Tüketim Malları
Dekorasyon
Demir - Çelik - Alüminyum
Deri
Eğitim
Eğlence - Sosyal Etkinlik
Elektrik
Elektronik
Emlak
Enerji
Gıda
Giyim
Güvenlik
Güzellik ve Bakım
Hayvancılık
Hediyelik Eşya
Anasayfa | Kurumsal | Firma Ekle | İlan Ekle | İlanlarımız | Çocuklar | Sağlık & Yaşam | Reklam Bilgi | Bize Ulaşın
Site üzerindeki tüm içeriklerin hakları saklı olup, izinsiz kullanılması yasaktır. DicleKent.com © 2010 Diclekent Tescilli Markamızdır Tasarım & Kodlama : Kurumsal Bilişim