Bugün ; 18 Eyl�l 2021 Cumartesi , Saat ; Sitemize Hoş Geldiniz

DOLANDIRICILARA DİKKAT!
diclekent.com adına sizden para talep edenlere ödeme yapmayınız ve durumu lütfen 0537.504 96 33 - 0552.342 03 03 nolu telefonlara bildiriniz.

 Ağaç Ürünleri ( 12 / 165 )
 Akademik Meslekler ( 21 / 55 )
 Akaryakıt - Petrol ( 10 / 34 )
 Alışveriş ( 5 / 111 )
 Anahtar - Çilingir ( 2 / 29 )
 Asansör ( 3 / 16 )
 Avcılık - Balıkçılık - Hobi ( 4 / 12 )
 Banka - Finans - Döviz ( 5 / 14 )
 Basın - Yayın - Matbaa ( 4 / 36 )
 Bilgisayar ( 4 / 117 )
 Bilişim ( 7 / 164 )
 Büro - Ofis İhtiyaçları ( 4 / 78 )
 Cam Sanayi ( 7 / 49 )
 Çiçekçilik ve Bahçe ( 6 / 79 )
 Çocuk Dünyası ( 6 / 79 )
 Dayanıklı Tüketim Malları ( 7 / 193 )
 Dekorasyon ( 13 / 156 )
 Demir - Çelik - Alüminyum ( 11 / 63 )
 Deri ( 6 / 77 )
 Eğitim ( 15 / 70 )
 Eğlence - Sosyal Etkinlik ( 14 / 30 )
 Elektrik ( 11 / 119 )
 Elektronik ( 6 / 90 )
 Emlak ( 1 / 12 )
 Enerji ( 2 / 7 )
 Gıda ( 24 / 231 )
 Giyim ( 14 / 147 )
 Güvenlik ( 5 / 32 )
 Güzellik ve Bakım ( 10 / 72 )
 Hayvancılık ( 7 / 5 )
 Hediyelik Eşya ( 5 / 69 )
 Hizmet Sektörü ( 11 / 33 )
 Isıtma - Soğutma ( 17 / 157 )
 İnşaat ( 19 / 258 )
 İthalat ve İhracat ( 1 / 9 )
 Kültür - Sanat ( 4 / 31 )
 Madencilik ( 4 / 5 )
 Makineler ( 13 / 13 )
 Mücevherat ve Takı ( 5 / 79 )
 Otomotiv Sanayi ( 32 / 241 )
 Plastik Sanayi ( 3 / 17 )
 Reklam - Organizasyon ( 12 / 93 )
 Sağlık ( 19 / 75 )
 Servisler ( 13 / 160 )
 Sigorta ( 2 / 7 )
 Şahsi Kullanım Malzemeleri ( 5 / 40 )
 Tarım ( 14 / 42 )
 Taşıma - Nakliyat - Servis ( 9 / 74 )
 Tekstil ( 18 / 270 )
 Temizlik ( 12 / 55 )
 Ulaşım - Seyahat - Turizm ( 12 / 87 )
 Ustalar - Sanatkarlar ( 23 / 140 )
 Yapı & Dekorasyon ( 9 / 102 )
 Yiyecek Sektörü ( 20 / 418 )
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu 1 Ocakta Başladı


Çalışanlara Mesleki Eğitim Verme Yükümlülüğünü


Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğe göre mesleki eğitim örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimdir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun madde 17.3’e göre mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. Mesleki eğitim alınması gereken işler Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliği Ek-I’de belirtilmiştir. İşveren söz konusu Ek’te yer alan yer alan 109 tehlikeli ve çok tehlikeli işte çalışanlarının mesleki eğitim almasını sağlamalıdır. Söz konusu yönetmeliğin 6’ıncı maddesinde hangi belgelerin mesleki eğitim olarak sayıldığı yer almaktadır. Mesleki yeterlilik belgesi söz konusu hüküm kapsamında mesleki eğitim sayılmaktadır.


Mesleki Yeterlilik Belgesi


Mesleki yeterlilik belgesi belge sahibinin ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren bir belgelerdir. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu madde 2’ye göre tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler dışında bütün mesleklere için mesleki yeterlilik belgesi zaman içinde zorunlu hale gelecektir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde mesleki yeterlilik belgesi mesleki eğitim belgesi olarak kabul edilmiştir. Mesleki yeterlilik belgesi MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme sonucunda başarılı olan bireylere verilir.


25.05.2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğe göre tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, MYK tarafından standardı yayımlanan ve söz konusu tebliğin ekteki listede belirtilen mesleklerde mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayanlar 25.05.2016 tarihinden sonra çalıştırılamayacaklardı. Esas itibariyle listede yer alan 40 meslek için mesleki yeterlilik belgesi şartı geçerliydi. Buna karşın çalışma hayatının söz konusu geçerlik tarihine kadar mesleki yeterlilik konusunda hazır olamayacağı öngörüldü. İşyerlerinde faaliyetlerin devamının sağlanması, çalışanların istihdam sorunu yaşamaması ve işverenlerin cezai müeyyidelerle maruz kalmaması için ilk tebliğde yer alan 40 meslek için süre dolmuş olsa da Çalışma Bakanlığı prensip kararı doğrultusunda yılsonuna kadar cezai yaptırımların uygulanmaması, teftişlerde konuya ilişkin işverenlere rehberlik ve bilgilendirmenin sağlanmasına dair karar aldı. Bu kapsamda resmi bir erteleme olmayıp sadece uygulamaya dönük bir geçiş dönemi söz konusudur. İkinci bir tebliğ 24.03.2016 tarihinde yayımlanarak 8 meslek daha belge zorunluluğuna dâhil edilerek bu meslekler için 25.03.2017 tarihine kadar zaman tanınmıştır. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren işveren ilk tebliğde yer alan 40 meslek için çalışanlarına mesleki yeterlilik belgesi aldırması şarttır. Diğer tebliğde bulunan 8 meslek için uygulama tarihi 25.03.2017’dir. Zamanla Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin ek-1’de yer alan 109 mesleğin hepsi için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluk haline gelecektir.


Mesleki Yeterlilik Belgesi Alınması Gereken Meslekler


Meslekî yeterlilik kurumu meslekî yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin yayınlanan ilk tebliğde yer alan 40 meslek için yürürlük tarihi 25.05.2016, uygulama tarihi 01.01.2017 olarak belirlenmiştir. İkinci tebliğde yer alan 8 meslek için yürürlük tarihi 24.03.2017 olarak belirlenmiş olup uygulama tarihine ilişkin bir erteleme yoktur. Söz konusu meslekler, mesleklerin seviyesi, uygulama ve yürürlük tarihleri aşağıda tablo halinde verilmiştir.


Mesleki Yeterlilik Belgesi Almak Zorunda Olmayanlar


Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ Madde 3.2’ye göre 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi zorunlu değildir.Mesleki Yeterlilikte Verilen Teşvikler

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Çalışma Bakanlığında tebliğde ilan edilen mesleklerde Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan çalışanların 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 2018 yılının başından itibaren 2 yıl boyunca belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır. Sadece sınavda başarılı olan çalışanların masrafları ödenecek olup sınavı geçemeyenlerin ki ödenmeyecektir. Ödenecek sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmez ve destekten çalışan sadece 1 kez yararlanabilir. Aynı çalışan başka bir yeterlilik belgesi daha almak isterse ücret ödemesi gerekmektedir. Sınav ücretleri 460 TL ile 822 TL arasında değişmektedir. Hangi meslek ne kadar sınav ücretinin ödendiğini Mesleki Yeterlilik Kurum’unun web sitesinden öğrenebilir[1]. Bununla beraber 6111 sayılı Torba Kanun teşvikleri kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip 18 – 29 yaşarasındaki erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar için 48 ay süreyle; bu kişilerin İş Kur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise ilave olarak 6 ay süreyle; aynı zamanda belirtilen yaş kapsamında çalışmakta iken, mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlar için 12 ay süreyle sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanır. Teşvikten yararlanabilecek çalışanlar en az altı aydan beri o işyerinin işçisi olmamalı, ortalama sigortalı sayısına ilaveten işe alınmalıdır. Sigortalı işsiz çalışanlar bu teşvikten sadece bir kere yararlanabilir.


SONUÇ

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğe göre ilgili tebliğde yer alan 40 mesleklerde 25.05.2016 tarihinden itibaren mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar çalıştırılamayacaktı. Söz konusu yükümlülük için gerekli alt yapı hazır olmadığından uygulama 1 Ocak 2017 tarihine ertelendi. İlgili yönetmelik kapsamında çıkarılan ikinci bir tebliğ ile 8 meslek daha mesleki yeterlilik belgesi kapsamına dâhil edilip bunlar için uygulama tarihi 24.03.2017 olarak belirlendi. Mesleki yeterlilik belgesi olmaksızın ilk tebliğde belirtilen 40 meslekte yeterlilik belgesi olmaksızın işçi çalıştırana kişi başına 2017 yılı için 547 TL idari para cezası öngörülmektedir. MYK daha önce dile getirdiğimiz gibi zamanla yönetmelikte belirtilen109 mesleğin hepsi için mesleki yeterlilik zorunluluğu getirecektir. Ustalık belgesi almış olanlar ile meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanların mesleki yeterlilik belgesi almasına gerek yoktur. Mesleki yeterlilik belgesi iş gücünün niteliğinin arttırılmasında olumlu bir katkı sağlayacağı aşikârıdır. Bununla beraber çalışanlara yapmış oldukları meslekte alması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile ilgili büyük katkı da sağlayacaktır.

Yorum Yazabilmek İçin Üye Olmalısınız
Üye Olmak İçin Tıklayınız

Yorumlar Yükleniyor...

E-Posta Adresi :
Kullanıcı Şifre :


 Araç Bandrol Borcu Sorgulama
 Vergi Borcu Sorgulama
 Vergi Kimlik Numarası Sorgulama
 E-Vergi Levhası Sorgulama
 Kira Geliri Beyannamesi
 Araç Kasko Değeri
 SGK Prim Gün Sayısı Sorgulama
 Ne Zaman Emekli Olurum
 İhale İçin İşçilik Maliyeti Hesaplama
 Hastane Randevu Merkezi

Sağlık & Yaşam
 PROSTAT TEDAVİSİNDE BROKOLİ KÜRÜ
 Bergamot Esansı
 Mide Bulantılarına Doğal Çözümler
 İshal
 Hemoroid (Basur) Şikayeti
 Anne Sütünü Arttırmanın Yolları


Ağaç Ürünleri
Akademik Meslekler
Akaryakıt - Petrol
Alışveriş
Anahtar - Çilingir
Asansör
Avcılık - Balıkçılık - Hobi
Banka - Finans - Döviz
Basın - Yayın - Matbaa
Bilgisayar
Bilişim
Büro - Ofis İhtiyaçları
Cam Sanayi
Çiçekçilik ve Bahçe
Çocuk Dünyası
Dayanıklı Tüketim Malları
Dekorasyon
Demir - Çelik - Alüminyum
Deri
Eğitim
Eğlence - Sosyal Etkinlik
Elektrik
Elektronik
Emlak
Enerji
Gıda
Giyim
Güvenlik
Güzellik ve Bakım
Hayvancılık
Hediyelik Eşya
Anasayfa | Kurumsal | Firma Ekle | İlan Ekle | İlanlarımız | Çocuklar | Sağlık & Yaşam | Reklam Bilgi | Bize Ulaşın
Site üzerindeki tüm içeriklerin hakları saklı olup, izinsiz kullanılması yasaktır. DicleKent.com © 2010 Diclekent Tescilli Markamızdır Tasarım & Kodlama : Kurumsal Bilişim